“Een professioneel werkend secretariaat betekent een imagoverbetering voor de hele organisatie."

ALLROUND kan uw secretariaat:
  • op een hoger plan brengen en uw secretariaat beter laten functioneren
  • beter laten samenwerken

Na een nulmeting, onderzoek en het interviewen van sleutelfiguren brengen wij processen in kaart en stellen wij een adviesrapport op.

Wij hanteren hierbij tevens ons eigen Allround competentieprofiel.

Op basis van dit adviesrapport kunnen wij desgewenst ook assisteren bij de implementatie van de verbetervoorstellen.

ALLROUND zorgt dat het werkt!

alt