“Geen oeverloos geneuzel, maar vergaderingen met concrete afspraken en acties die worden nagekomen.”

Een ALLROUND secretaris verzorgt naast de verslaglegging van de vergadering ook de voorbereiding en de follow up van het overleg.
Dit kan zowel organisatorisch, secretarieel als inhoudelijk.

Een ALLROUND secretaris:
  • bereidt vergaderingen voor
  • kan hoofd- van bijzaken onderscheiden
  • is goed op de hoogte van de onderwerpen
  • kan adviseren
  • bewaakt actiepunten
  • kan dwarsverbanden leggen
  • zorgt voor continuïteit in de voortgang
  • is onafhankelijk
  • werkt volgens ons Allround handboek notuleren
  • heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend

De opdrachtgever hoeft niet te zorgen voor een werkplek en geen andere faciliteiten beschikbaar te stellen.

Vele ondernemingsraden, raden van bestuur, portefeuillehouders en sectorhoofden hebben inmiddels de meerwaarde van een Allround secretaris ervaren.

alt