Een thema van onze middag "Secretaresse 2.0" stond in het teken van Het Nieuwe Werken. Wat is dat nu? Waarom raakt dat ons en is het handig daar nu over na te denken?

Het nieuwe werken kun je bijvoorbeeld op de volgende manieren uitleggen.
  • "Werken waar en wanneer je wilt, met minder regels en meer ondernemerschap, met als doel het beste resultaat voor de klant."
  • Of meer een integrale benadering waarbij de medewerker binnen grenzen, zelf beslist hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.

HNW kan voor organisaties en medewerkers voordelen opleveren als kostenbesparing, meer werkplezier, terugdringen van ziekteverzuim, maar ook: werknemers helpen om arbeid en privé beter te combineren.

HNW zal per organisatie of zelfs per afdeling kunnen verschillen. Belangrijk is dat HNW voordeel zal opleveren voor de organisatie EN werknemer. Wat zeker is, is dat de verhouding tussen leidinggevende en medewerker zal veranderen. Hoe meer facetten van HNW worden geïntroduceerd, zullen medewerkers meer zeggenschap krijgen over de manier waarop zij werken en kan de arbeidsrelatie gelijkwaardiger worden. In vergelijking met de traditionele manier van werken betekent dit voor een leidinggevende dat hij meer stuurt op basis van vertrouwen en resultaat en minder vanuit een controlerende rol.

Nu zijn er natuurlijk allerlei zaken die belangrijk zijn om bij stil te staan. Hoe om te gaan met de arbeidsomstandigheden. Zoals de inrichting van de (thuis)werkplek. Voldoet deze wel aan de arbo-normen? Op welke manier gaan we om met de pauze- en rusttijden en andere zaken welke in de Arbeidstijdenwet zijn geregeld? Maar ook de organisatie van het werken, de organisatiecultuur, de relaties tussen werknemers en organisatie veranderen door het invoeren van HNW.

HNW is onontkoombaar, werk en privé lopen steeds meer in elkaar over. We dienen flexibeler inzetbaar te zijn om b.v. de files te verminderen en het werken beter aan te laten sluiten op onze privé-situatie; b.v. een mogelijkheid hebben om vaker je zorgtaken te kunnen uitvoeren wanneer jij dit nodig vindt.

Heb je daar wellicht al ervaring mee of helemaal nog niet? De aanwezige secretaresses hebben hier hun visie over gegeven tijdens de interactieve workshop die geleid werd door Ellen bij 't Vuur en de gemeentesecretaris Henk de Jong.

Opvallend was dat alle genodigden Het Nieuwe Werken koppelen aan gecoördineerde en flexibele inzet. Alle secretaresses waren van mening dat bij deze opzet, zij volgens het Nieuwe Werken goed kunnen functioneren.

Tessa Faber leerde de secretaresses dat Het Nieuwe Werken een uitdaging is om jezelf goed te profileren binnen de organisatie. Het is uitermate belangrijk dat je laat zien wat je waard bent, dat anderen zien hoe goed je bent.