Koppeling met Concernconferentie 'Op weg naar de uitvoering'

De heroverwegingen gaan van de fase van inventariseren en afwegen naar lijnen uitzetten en uitvoeren; de ambtelijke top van de gemeente Amsterdam krijgt te maken met de concrete opgave om de lijnen uit de heroverwegingen te implementeren. Dat betekent in vele gevallen: fors ingrijpen en concreet handen en voeten geven aan 'meer met minder doen'.

De concernsturing speelt een cruciale rol, de uitkomsten van de bijeenkomsten van de directeuren en stadsdeelsecretarissen maakten daarom deel uit van de conferentie. Daarnaast waren er uiteraard weer inspirende gastsprekers waarvan geleerd kon worden. Zo werd er onder meer stil gestaan bij de kunst van keuzes maken, de kracht van improviseren en de winst van minder budget.

In de ochtend zitten de directeuren, stadsdeelsecretarissen en hun directieteams/managementteams bij elkaar. De middag wordt vervolgd met de directeuren en de stadsdeelsecretarissen.

In dit kader is besloten om de secretaresses van de stadsdeel- en dienstdirecteuren en de stadsdeelsecretarissen uit te nodigen voor de secretaressemiddag met als thema 'Secretaresse 2.0 - Het Nieuwe Werken'.