Zou je meer willen met communicatie of profilering in het kader van "Het Nieuwe Werken", dan  verzorgt Allround hier ook trainingen voor. 

Je kunt hiervoor vrijblijvend met Bert Hesp contact opnemen.